Welkom bij Budgetcoaching & Budgetbeheer Direct

Samen met mij brengt u al uw zaken op orde en zorgt u ervoor dat u niet nogmaals met een financiële crisis te maken krijgt. Ik ben uw hulp bij al uw financiële problemen en help u bij het creëren van een gezonde situatie.

Privacyverklaring  Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct

3 juni 2018

Doel van het opvragen van uw gegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u te kunnen opnemen en voor correspondentiedoeleinden. Uitsluitend gegevens die redelijkerwijs en logischerwijs bijdragen aan het doel om efficiënt met u te communiceren worden door mij opgevraagd.

Google Analytics
Uw gegevens worden verzameld via Google Analytics met als enige doel om de website te verbeteren. Door te weten welke pagina’s het meest worden geraadpleegd en welke pagina’s de langste leesduur hebben kunnen wij onze informatie aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.
Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet verwerkt  door Google Analytics. Deze informatie is overigens anoniem, u bent niet met naam en toenaam herkenbaar. Google Analytics bewaart uw anonieme gegevens gedurende een periode van drie jaar.

Formulieren website
MKB Clickservice host de e-mail van Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct. Alle correspondentie via het contactformulier op onze website wordt opgeslagen op de servers van MKB Clickservice. Alle door u achtergelaten gegevens worden slechts bewaard zolang dit nodig is voor de samenwerking tussen u en Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct, tenzij de wet ons anders voorschrijft.

E-mail
Alle e-mail correspondentie wordt gedurende twee jaar bewaard, alsmede uw naam en emailadres.

Overige bewaarplaatsen van uw gegevens
Er worden geen kopieën gemaakt van uw gegevens op andere dan hierboven vermelde locaties. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct. Toegang tot deze informatie is met wachtwoord beveiligd en derhalve niet op te roepen door derden die niet bekend zijn met dit wachtwoord.

SSL-certificaat
Uw bezoek aan onze website is beveiligd met een zgn. SSL-certificaat. Uw verbinding is derhalve geheel privé.

Uw rechten m.b.t. inzage
U hebt altijd het recht de door ons bewaarde gegevens op te vragen en verzoeken tot rectificatie in te dienen indien deze niet kloppend zijn.

Overdracht van gegevens
Uitsluitend op verzoek van u worden gegevens overgedragen aan een andere partij. In geen enkel geval zal Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct gegevens delen met welke instantie dan ook, tenzij wettelijk verplicht. Nimmer zal Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct uw gegevens doorverkopen aan derden of anderszins kosteloos ter beschikking stellen.

Verwijderen van gegevens
U hebt het recht om Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct te vragen al uw gegevens te wissen of Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct te sommeren gebruik te maken van uw persoonsgegevens.

Geschillen
In het geval u van mening bent dat Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct onrechtmatig omgaat met uw gegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Cookies
Uitsluitend met het doel onze website optimaal te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van cookies.

Uitzonderingen
Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, of wanneer dit noodzakelijk is voor de voortgang van een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Budgetcoaching en Budgetbeheer Direct te beschermen. Uw privacy wordt hierbij zoveel als mogelijk beschermd.

Meer weten?

Neem contact op met Budget Direct!